top of page

HVORFOR CRE8SLO?

...fordi læring omsettes i praksis. CRE8SLO er en nysatsning uten sammenlikning i byen!

Framtiden er spennende og har mange muligheter, men også utfordringer. For å løse fremtidens utfordringer trenger du egenskaper som kreativitet, kritisk tenkning og problemløsning. Disse egenskapene er like viktige om 10 år som i dag. All læring knyttet til motivasjon og forskning viser at du blir mer motivert av å skape verdier for andre om 15 minutter enn å skape verdier for deg selv om 15 år.

CRE8SLO har fokus på 4 sentrale temaer.

  1. Sosialt engasjement

  2. Samfunnsnytte

  3. Bærekraft

  4. Økonomi

Lærerne samarbeider på tvers av fag, og legger til rette for at du skal få bruke din kreativitet i skolearbeidet. Kjernen i CRE8SLO er at du utvikler evnen til å se nye og innovative løsninger. Du bruker din kunnskap og dine erfaringer i det virkelige livet. Dette vil du ha nytte av senere i livet når du skal utdanne deg videre og etter det møte morgendagens arbeidsmarked.

Kongshavn VGS er framtidsrettet

I 2020 kom Fagfornyelsen med de tre tverrfaglige temaene; demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.
Disse temaene kommer til å stå sentralt i flere tverrfaglige prosjekter.

Dette er foranledningen til at skolen satser stort på å være foran i utviklingen av morgendagens skole.

CRE8SLO - vi utvikler framtidens skapere

bottom of page