VÅRE LÆRERE

CLAUS WILLIAM DAHM

Entreprenørskap

Start by doing what's necesarry, then you do what's possible and suddenly you are doing the impossible.

CHRISTOFFER WEIDER

Samfunnsfag

Jeg ser på CRE8SLO som en spennende utfordring, der vi kan hjelpe elevene med å anvende teoretisk kunnskap i praksis. Ved å utvikle egenskaper som kreativitet, kritisk tenkning og problemløsning ønsker jeg å forberede elevene på fremtidens arbeidsmarked.

INGRID LØKEN

Geografi

Å undervise en geografiklasse i CRE8SLO gir stort spillerom for undervisningsmetoder og mulighet til å tenke kreativt i faget. CRE8SLO gir erfaring med fagfornyelsen 2020, hvor geografi som syntesefag vil kunne utforskes på nye måter. Ønsket mitt er at elevene sitter igjen med geografifaglige perspektiver i en annerledes kontekst.

LINDA ERIKSEN

Norsk

For meg betyr CRE8SLO å få jobbe med skole på en måte som jeg mener undervisning burde drives, på et praktisk og tverrfaglig nivå, i nært samarbeid med samfunnet. Jeg gleder meg til å møte engasjerte elever som har lyst på en meningsfylt skolehverdag.

GUNVOR JOHANNE VEITEBERG EIDE

Engelsk

Eg underviser på CRE8SLO på grunn av linja sitt fokus på kreative og tverrfaglege opplegg som er lagt tett opp til det livet elevane møter utanfor skulen. Som engelsklærar ønskjer eg at elevane skal bli gode språkbrukarar slik at dei kan utvikle seg til å bli samfunnsmedvitne og engasjerte borgarar i verdssamfunnet.

JOSTEIN GARFORS

Naturfag

Jeg er over gjennomsnittlig engasjert faglig og sosialt. I CRE8SLO skal jeg bruke metoder og strategier som kan gjøre elevene enda mer motiverte og interesserte i natur, vitenskap og hvordan ting henger sammen. 

Den digitale plattformen til Kunsten å glede er på nivå med nasjonale og internasjonal merker. 

Norges beste markedsføring 2018, Kunsten å glede